Decanaat

In hun schoolloopbaan moeten leerlingen regelmatig keuzes maken. “Welk profiel vind ik leuk?” “Welke studie kies ik?” Welke vakken zijn hierbij belangrijk?” Daarbij is het van belang te weten wat je sterke en mindere punten zijn, waar je belangstelling naar uit gaat en wat je mogelijkheden voor studie en beroep zijn. Dit is een heel proces dat leerlingen samen met de mentor en decaan doorlopen. In klas drie draait het vooral om de profielkeuze: in de mentorles werken leerlingen aan opdrachten en maken ze testjes om zichzelf beter te leren kennen. Ook bezoeken ze de beroepenavond en de profielcarroussel om er achter te komen welk beroep en welk profiel bij hen passen. In de bovenbouw focust het keuzeproces zich op de studiekeuze. In vwo vier maken de leerlingen opdrachten en bezoeken ze twee dagen een bedrijf om wat praktijkervaring op te doen. In havo vier en vwo vijf gaan leerlingen naar de oudleerlingavond waar oud ATC-ers vertellen over hun opleiding en bezoeken ze de studiekeuzeavond van 4strax waar ze meerdere studies kunnen bekijken. In de vijfde klas bestaat er de mogelijkheid om een persoonlijkheids- en studiekeuze test te maken. Hier krijgen ouders bericht over.

Er komt voortdurend veel informatie over nieuwe studies beschikbaar. De decaan van het ATC, mevrouw Van Herwaarde, coördineert deze informatiestromen. Tevens geeft zij tips en adviezen bij het kiezen van vervolgopleidingen en daarmee samenhangende beroepsrichtingen.
Voor alle vragen over studie en beroep kunnen de leerlingen langskomen. De kamer van mevrouw Van Herwaarde is op de 2e etage naast lokaal 203. Leerlingen die een afspraak willen met mevrouw Van Herwaarde kunnen een e-mail sturen naar decanaatatc@atscholen.nl.

Ouders die een klankbord willen hebben kunnen bellen om een afspraak met mevrouw Van Herwaarde te maken (035-672 99 00). Ook is het mogelijk om een e-mail te sturen naar: decanaatatc@atscholen.nl


 
 
 
 

Beroepenavond

Dinsdagavond 20 maart 2018 vindt tussen 19.00 uur en 21.00 uur een beroepenavond plaats bij ons op school. Deze avond wordt georganiseerd voor alle leerlingen uit leerjaar drie ter voorbereiding op de profielkeuze. Er zal gedurende drie rondes van een half uur voorlichting gegeven worden door mensen, die werkzaam zijn in verschillende sectoren/beroepen. Dit zijn veelal ouders van leerlingen van het ATC, maar ook mensen uit het bedrijfsleven en van hogescholen.
 
1e ronde: 19.10 uur - 19.40 uur
2e ronde: 19.45 uur - 20.15 uur
3e ronde: 20.20 uur - 20.50 uur

De leerlingen hebben zich inmiddels digitaal ingeschreven voor de drie voorlichtingsrondes. De juiste keuze kon gemaakt worden aan de hand van:
1. Keuzeboekje beroepenavond - 20 maart 2018 (versie21feb18).pdf
2. Filmpjes Beroepenavond.pdf

 

Leerlingen die zich nog niet hebben ingeschreven kunnen in overleg met de afdelingsmanager mijnheer Ramakers kijken bij welke voorlichtingsrondes nog plaats is.

We verwachten alle leerlingen deze avond op school. Dit is een verplichte activiteit. Ze zullen van tevoren per ronde twee vragen bedenken, die aan het eind van de voorlichting gesteld kunnen worden. De ouders/verzorgers zijn van harte uitgenodigd om deze avond mee te komen.