Locatie

​​​​​​​​Het  Alberdingk Thijm College is prachtig gelegen direct naast het Laaperspark en het NS-station Hilversum Sportpark.

De school heeft de opzet van een campus. Het hoofdgebouw staat aan het Laapersveld. Het is ruim opgezet en is uitstekend geschikt voor het geven van modern onderwijs. De school heeft speels meubilair en de open ruimtes zijn in vrolijke kleuren geverfd. Er is een mooie binas-vleugel (biologie, natuurkunde, scheikunde) en er zijn  praktijklokalen voor techniek en beeldende vorming. De muziek-afdeling heeft een eigen podium en bandoefenruimtes.


Achter het hoofdgebouw licht een ruim schoolplein met een sportkooi en daaromheen drie gymzalen en de andere gebouwen. De ‘Nieuwbouw’ heeft een echte collegezaal en open lesruimtes. Het ‘ABC-gebouw’ heeft een mix aan moderne lokalen en praktijkruimten. Onze havo vier afdeling krijgt les op ‘Klein ATC’, een eigen locatie op het Peter Planciusplein.