Leerlingcommissies

​​​Leerlingen doen en denken mee in de school. Door een rol te spelen in de community van de school, ontwikkel je jezelf. In de leerlingenvereniging geven enthousiaste leerlingen vorm aan de school, door kritisch mee te kijken met de schoolleiding en door activiteiten in de school te organiseren. 
De leerlingenvereniging bestaat uit de volgende leerling​commissies:

De leerlingenraad

​​​De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen op het ATC en geeft hun mening weer aan het management. Er zitten leerlingen uit alle leerjaren in deze raad. Door het open houden van ogen en oren komen zij te weten wat er speelt binnen de school. Waar is vraag naar? Is er een probleem, dan proberen zij dit op te lossen. Dat gaat van de vraag naar meer prullenbakken tot het bespreken van het te-laat-kom-beleid.

Eén keer per twee maanden wordt er vergaderd. Daarna worden de taken verdeeld. De onderwerpen waar ze zich mee bezig houden zijn onderverdeeld in PR en communicatie, onderwijszaken, organisatie en faciliteiten. Probleempjes worden veelal opgelost door deze leerlingen zelf, maar natuurlijk kunnen ze ook, indien nodig, overleggen met de rector, de conrector of met één van de afdelingsmanagers.

Twee leden van de leerlingenraad zitten tevens in de DMR (deelmedezeggenschapsraad). Hier worden de ingebrachte punten van de leerlingenraad besproken.  ​De leerlingenraad is regelmatig op zoek naar nieuwe enthousiaste leden. Het is een leuke manier om kennis te maken met debatteren, beleidsplannen maken en het zelf zoeken naar oplossingen. 
Heb je interesse om mee te helpen in de leerlingenraad, neem dan contact met op.  Heb je vragen, ideeën, problemen of suggesties? Stuur een mailtje!: leerlingenraadatc@atscholen.nl ​
  

De journalistieke commissie

De journalistieke commissie zorgt ervoor dat er enkele keren per jaar een schoolkrant wordt uitgegeven. Je kunt ze contacteren via Facebook.

 

De sportcommissie

De SportCie organiseert leuke sportactiviteiten zoals trefbaltoernooien, voetbaltoernooien en sportdagen voor de onderbouw en de bovenbouw. De ene keer is het een toernooi voor een bepaalde klas en de andere keer is het een toernooi waar verschillende leerjaren aan mee kunnen doen. De SportCie bestaat uit docent meneer Duijf en vijf tot zeven leerlingen uit verschillende leerjaren. Zij krijgen ondersteuning van de gymsectie. Iedereen die mee wil helpen kan zich aanmelden. Je moet sport wel heel leuk vinden en natuurlijk zijn creativiteit en inzet heel belangrijk. Heb je vragen, opmerkingen of leuke ideeën, stuur dan een e-mail naar: sportcieatc@hotmail.com

 

De feestcommissie​

Spetterende schoolfeesten organiseren is het doel van deze commissie! Een mooie locatie zoeken, een thema kiezen en PR doen en natuurlijk het feestje maken op de avond zelf! Ook organiseert de feestcommissie Valentijnsacties en andere leuke dingen in de school Wil je meedoen? Neem dan contact op via Facebook.​
feco.jpg  


De theatercommissie

De theatercommissie brengt zelfgemaakte producties op de planken. Wil je acteren, of liever regisseren, stukken schrijven, schminken of achter de schermen helpen? Neem contact op via Facebook!
theatercommissie.jpg
 

De GSA

De Gay Straight Alliance of GSA zet zich in voor een veilige school met een prettige sfeer, waar iedereen ongeacht zijn sekse of seksuele voorkeur zichzelf kan zijn. De GSA organiseert onder andere Paarse Vrijdag op het ATC. Meedoen? Zoek contact via Facebook.
gsa.jpg

​ ​De Debatclub
De Debatclub traint in overtuigen! Wekelijks komt de club bijeen om te oefenen en een paar maal per jaar doen ze mee aan wedstrijden en toernooien. Wil jij ook debatteren? Doe dan mee en neem contactmet ons  op.