Internationalisering

​​Internationalisering en tweetaligheid zijn een speerpunt van alle Alberdingk Thijm Scholen. Op het ATC krijgt tweetaligheid vorm in de English Immersion Classes. Internationalisering betekent ook dat we graag over de grenzen heenkijken “international minded” willen zijn. We willen andere culturen leren kennen en waarderen. Zo worden we ons ervan bewust dat de wereld veel groter is dan de community waarin wij opgroeien. Door beter te begrijpen hoe onze leefomgeving en wereldbeeld verschillen van die van mensen uit andere culturen, zijn we ook beter in staat om ons met die anderen te verbinden. Daarom gaan we op excursie naar andere plekken op de wereld, zoals Cambridge en Oxford, Berlijn, Münster, Keulen, Xanten, Trier, Luik, Barcelona, Rome, IJsland en Genève. 

World Scholar's Cup
Ook nemen we deel aan de World Scholar'​s Cup en andere internationale toernooien. En leerlingen hebben de mogelijkheid om een jaar op uitwisseling te gaan. Ze brengen dan vaak een jaar door op een buitenlandse school, om daarna met de opgedane ervaringen en ideeën weer terug te keren naar het ATC. Andersom ontvangen we op het ATC ook graag uitwisselingsstudenten, daar wordt onze schoolcommunity diverser en rijker van! Ook hebben we een gap year-programma met scholen in Zuid-Afrika. Jaarlijks gaan twee leerlingen na hun eindexamen gedurende tien

maanden meedraaien op de Wynbergs Boys Highschool of de Wynberg Girls Highschool in Kaapstad. Ze doen daar een fantastische ervaring op door deel te nemen aan het schoolsysteem. Ze wonen op de campus of bij een gastgezin en kunnen kiezen uit diverse activiteiten zoals bijvoorbeeld het coachen van een sportteam, ondersteuning geven tijdens de lessen of als begeleider mee gaan op excursies. Als je wordt geselecteerd dan worden je reis- en verblijfskosten door de Alberdingk Thijm Scholen vergoed.


Voor leerlingen in de examenklas, die van plan zijn in het buitenland te gaan studeren of aan een internationaal project mee te gaan doen, stelt de Robert Storms Foundation van de Alberdingk Thijm Scholen jaarlijks tien studiebeurzen beschikbaar van maximaal 2.000 euro.  

 

 .