Belangrijke documenten

​​​​​​​​​​​​​​​Algemeen


Aanmeldingsformulier.pdf (gaarne downloaden, indien u dit formulier niet op de website in kunt vullen)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).pdf
Absentieprotocol 2019-2020.pdf
Begeleiding en zorg.pdf
Contract maatschappelijke stage 2019-2020.pdf
Fraude en plagiaat 2019-2020.pdf
Gegevens schoolleiding en medewerkers 2019-2020 (versie-1feb20).pdf
Gymnasiumgids.pdf
Informatiegids 2019-2020.pdf
Internetprotocol.pdf
Kieswijzer - Profielen in de tweede fase (versie11nov19).pdf
Leerlingenstatuut VO 2019.pdf
Leerlingenhandleiding profielwerkstuk vwo 2020-2021.pdf
Maatschappelijke stage document 2019-2020 - alg. info.pdf
Omrekentabel resultaten Got-It.pdf
Overgangsnormen onderbouw (versie1sep19)pdf.pdf
Presentatie ouderavond VWO5 profielwerkstuk & reizen- 12 maart 2020
Presentatie excursie VWO5 naar Barcelona 2020
Presentatie excursie VWO5 naar Elba 2020
Presentatie excursie VWO5 naar IJ​sland 2020
Profielkeuze H4 (versie23sep19).pdf
​​Profielkeuze V4​ (versie23sep19).pdf
Protocol dyscalculie 2018-2019.pdf
Protocol dyslexie (versie13dec18).pdf
Protocol bij pestgedrag.pdf
​Schoolreglement​.pdf​
Toetsprotocol leerlingen 2019-2020.pdf
Toetsweekinstructies voor leerlingen.pdf
Vakclips nieuwe vakken (versie 08feb18).pdf
Verzoek verlof.pdf

Havo wiskunde A en B kenniskaarten.pdf
Kenniskaart vwo - Wiskunde A.pdf
Kenniskaart vwo - Wiskunde B.pdf
Kenniskaart vwo - Wiskunde C.pdf

Rekenen
Rekengids.pdf

 

PTA'S (Programma van Toetsing en Afsluiting)
PTA havo 4 2019-2020 - aangepaste versie (mei 2020).pdf
PTA - H5 (versie16sep19).pdf
PTA vwo 4 2019-2020 - aangepaste versie (mei 2020).pdf
PTA vwo 5 2019-2020 - aangepaste versie ( mei 2020).pdf
PTA - V6 (versie25sep19).pdf