Aanmelden


We zijn heel blij, dat er zoveel aanmeldingen in de brugklas zijn op het Alberdingk Thijm College. Dit heeft helaas tot gevolg​, dat wij geen leerlingen van buiten de Alberdingk Thijm Scholen kunnen plaatsen. Voor verhuizingen kan eventueel een uitzondering worden gemaakt.